Społeczne Wykluczenie

Społeczne wykluczenie – Przyczyny

Społeczne Wykluczenie
Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu

Z pojęciem wykluczenia społecznego spotykamy się w dzisiejszych czasach coraz częściej. Z punktu widzenia naukowego termin ten dotyczy osób wykluczonych z uczestnictwa w gospodarczych, kulturalnych i politycznych aspektach życia społecznego.
Wykluczenie społeczne dotyczy członków społeczeństwa, którzy chcą, ale z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą w pełni korzystać z wymienionych dziedzin życia codziennego. Najczęściej kojarzy nam się to zjawisko z ubóstwem i bezdomnością. Continue reading Społeczne wykluczenie – Przyczyny

Innowacja w gospodarce

Innowacje, głupcze!

Innowacja w gospodarce
Czy polska gospodarka będzie kiedyś w końcu innowacyjna?

Polska gospodarka jest w całkiem niezłym stanie. Od ponad 10 lat notuje się niemal nieprzerwany wzrost Produktu Krajowego Brutto, znacznie wzrosła także przeciętna pensja. Mimo tego dystans pomiędzy Polską a krajami zachodnimi nie uległ zmniejszeniu. Nie jest to dobry sygnał, ale by mieć szansę to zmienić należy najpierw zdiagnozować przyczyny tego stanu rzeczy.

Gospodarka Polski w dużej mierze opiera się na taniej sile roboczej, co wprawdzie przyciąga inwestorów, jednak na dłuższą metę prowadzi do wyjałowienia kraju z najbardziej utalentowanych jednostek. Tego skutkiem jest sytuacja, w której nie daje on rady dalej się rozwijać, z powodu mało innowacyjnej gospodarki, zdominowanej przez zakłady produkcyjne. Continue reading Innowacje, głupcze!

Społeczne wykluczenie

Wykluczenie społeczne

Skuteczna walka z wykluczeniem społecznym

Społeczne wykluczenie
W jaki sposób możemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu?

Wykluczenie społeczne dotyka coraz więcej osób. Sytuacja ta występuje gdy osoba nie może uczestniczyć normalnie w życiu społecznym i nie jest to spowodowane jej osobistymi przekonaniami. W praktyce oznacza to, że jednostka nie może brać udziału w życiu gospodarczym, kulturowym oraz politycznym społeczeństwa poprzez brak dostępu do dóbr, zasobów oraz instytucji, które by to umożliwiały. Istnieje kilka grup, które są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Są to przede wszystkim osoby niepełnosprawne, starsze oraz samotne, chore psychicznie, osoby z uzależnieniami oraz chronicznie bezrobotne. Continue reading Wykluczenie społeczne